άριστη γνώση του αντικειμένου μας

Συντήρηση κήπων

Συντήρηση κήπων

Με συνέπεια καθ όλη την διάρκεια του χρόνου παρακολουθούμε και επεμβαίνουμε στα φυτά σας, ώστε να αναπτύσσονται με τις καλύτερες συνθήκες. Επιλέγουμε υλικά που αποδίδουν στη σωστή ανάπτυξη και προστασία των φυτών.Γεωπονική παρακολούθηση και ενημέρωση του πελάτη μας.

Επαγγελματικές εργασίες συντήρησης (κλαδέματα, λιπάνσεις, ψεκασμοί, βοτανίσματα κ.τ.λ ).

Παρακολούθηση και συντήρηση αρδευτικού συστήματος.