άριστη γνώση του αντικειμένου μας

Εργασίες πρασίνου

Εργασίες πρασίνου

Καλέστε τους ειδικούς για κάθε πρόβλημα του κήπου σας.Γεωπονικές συμβουλές πάσης φύσης.

Επαγγελματικά κλαδέματα δένδρων και θάμνων.

Λιπάνσεις με κατάλληλα λιπάσματα και βελτίωση εδάφους με προσθήκη οργανικής ουσίας και λιπασμάτων.

Φυτοπροστατευτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί.

Μεταφυτεύσεις.

Συντήρηση αρδευτικού συστήματος.